Regulamin

REGULAMIN SWIADCZENIA USLUG SERWISOWYCH

 

  1. Uslugi serwisowe swiadczone sa na podstawie ustnego zlecenia klienta. Klient, który korzysta z uslug swiadczonych przez przedsiebiorstwo QUATRO Katarzyna Metrycka zwane dalej QUATRO) akceptuje niniejszy regulamin. W przypadku braku akceptacji niniejszego regulaminu, klient niezwlocznie powinien zrezygnowac ze swiadczonej przez QUATRO uslugi serwisowej.
  2. Zakres swiadczonej uslugi oraz termin jej wykonania wskazane zostana w formie ustnej w biurze QUATRO.
  3. Przed pozostawieniem pojazdu w celu wykonania uslugi serwisowej klient powinien zabrac z samochodu wszelkie wartosciowe przedmioty lub poinformowac QUATRO o ich obecnosci.
  4. Cennik swiadczonych uslug serwisowych oraz przechowalni kól oraz opon znajduje sie w serwisie QUATRO Naleznosc za wykonane uslugi platna jest przed odbiorem pojazdu. Platnosc za usluge przechowania kól oraz opon pobierana jest z dolu. Brak zaplaty stanowi podstawe do odmowy wydania pojazdu oraz skutkuje naliczaniem odsetek ustawowych od dnia wymagalnosci.
  5. Na prosbe klienta, QUATRO poinformuje o przewidywanej naleznej kwocie za wykonanie swiadczenia przed rozpoczeciem prac. Przewidywana kwota zostanie oszacowana na podstawie stanu pojazdu dajacego mozliwosc ustalenia w czasie przyjecia pojazdu do serwisu kosztów robocizny i czesci niezbednych do wykonania uslugi serwisowej.
  6. Jezeli podczas wykonywania uslugi pojawi sie koniecznosc przeprowadzenia dodatkowych czynnosci serwisowych, QUATRO poinformuje o tym klienta. Dodatkowe czynnosci serwisowe zostana wykonane jedynie po telefonicznej akceptacji kosztów przez klienta. QUATRO zobowiazuje sie do poinformowania klienta o koniecznosci naprawienia usterek w przypadku, gdy niewykonanie dodatkowych czynnosci serwisowych mogloby miec wplyw na bezpieczenstwo uzytkowników pojazdu.
  7. QUATRO swiadczy równiez uslugi przechowywania kól oraz opon. Okres przechowywania wynosi miesiecy od dnia pozostawienia opon w przechowalni QUATRO. Klient zobowiazany jest do odbioru kól oraz opon najpózniej w dniu, w którym uplywa powyzszy termin. Nieodebranie kól lub opon w powyzszym terminie oznacza wyrazenie zamiaru pozbycia sie rzeczy i moze skutkowac utylizacja kól lub opon przez QUATRO. W przypadku, gdy klient jest konsumentem, QUATRO powiadomi go telefonicznie o planowanej utylizacji opon lub kól co najmniej na 14 dni przed planowana utylizacja.
  8. Administratorem danych osobowych jest QUATRO Katarzyna Metrycka    
  9. Klient wyraza zgode na otrzymywanie od QUATRO informacji o statusie zlecenia, przy uzyciu udostepnionych mu w tym celu danych kontaktowych.
Newsletter
Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera!
Wyślemy Ci powiadomienia o atrakcyjnych promocjach i nowościach.